2014. aasta augustis loodud koolitus- ja konsultatsioonifirma OMKI Consult OÜ eesmärk on pakkuda haridusasutustele ja nende koostööpartneritele kvaliteetseid, praktilisi ning aktuaalseid koolitusi. Meie prioriteediks on olla haridusasutustele toeks erinevates õigusvaldkondades orienteerumisel ning   argieluga kaasnevate probleemide lahendamisel.


Eesmärkide saavutamiseks pakume avatud koolitusi ning loome tellija soovidele ja vajadustele tuginedes asutustes sisekoolitusi.


OLULISEMAT TÖÖSUHETE ALUSTAMISE KOHTA NING TÖÖSUHETE KORREKTNE LÕPETAMINE

Koolitusel antakse osalejatele praktilisi juhiseid töölepingute korrektseks lõpetamiseks ning juhitakse tähelepanu sellele, millele peaks tööandja keskenduma juba töösuhtesse astumisel ja töösuhte kestel, et töösuhtest väljumine oleks nii tööandja kui töötaja jaoks võimalikult sujuv.


Hetkel on pakkumisel vaid sisekoolitused!

LOE EDASI...

ÕPILASTE OSAS TEHTAVAD HALDUSOTSUSED, NENDE PÕHJENDAMINE JA VORMISTAMINE

Koolitusel käsitletakse peamisi koolide poolt läbiviidavaid  menetlusi, mis lõppevad haldusakti andmisega. Koolituse käigus otsitakse lahendusi erinevatele praktilistele probleemidele.


Hetkel on pakkumisel vaid sisekoolitused!

LOE EDASI...