OLULISEMAT TÖÖSUHETE ALUSTAMISE KOHTA NING TÖÖSUHETE KORREKTNE LÕPETAMINE


Töölepingu lõpetamine võib sageli kujuneda nii tööandja kui töötaja jaoks probleemseks ja vaidlusterohkeks protsessiks. Seda eriti olukorras, kus tööleping öeldakse üles koondamise tõttu või tööandja soovib töösuhet lõpetada nö probleemse või konfliktse töötajaga. Koolitusel antakse osalejatele praktilisi juhiseid töölepingute korrektseks lõpetamiseks ning juhitakse tähelepanu sellele, millele peaks tööandja keskenduma juba töösuhtesse astumisel ja töösuhte kestel, et töösuhtest väljumine oleks nii tööandja kui töötaja jaoks võimalikult sujuv.
LOE EDASI...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ÕPILASTE OSAS TEHTAVAD HALDUSOTSUSED, NENDE PÕHJENDAMINE JA VORMISTAMINEErinevates haridusasutustes viiakse õpilaste suhtes läbi haldusmenetlust, kas siis õpilase (alaealise õpilase puhul vanema) taotlusel või haridusasutuse enda initsiatiivil. Kogu seda protsessi mõjutab haridusvaldkondlikes õigusaktides toodud regulatsiooni kõrval väga olulisel määral ka haldusmenetluse seadus. Selleks, et mitte eksida haldusmenetluse olulisemate põhimõtete ja kehtiva õiguse vastu, on vajalik omada sellealaseid teadmisi. Erinevate menetlusosaliste (õpilased ja vanemad) teadlikkus oma õigustest on aja jooksul paranenud ning üha enam vaidlustatakse koolide poolt vastuvõetud otsuseid kohtus (läbi kaebuse
esitamine), kohalikus omavalitsuses või Haridus- ja Teadusministeeriumis (läbi vaide esitamise).

LOE EDASI...