OLULISEMAT TÖÖSUHETE ALUSTAMISE KOHTA NING TÖÖSUHETE KORREKTNE LÕPETAMINE

Töölepingu lõpetamine võib sageli kujuneda nii tööandja kui töötaja jaoks probleemseks ja vaidlusterohkeks protsessiks. Seda eriti olukorras, kus tööleping öeldakse üles koondamise tõttu või tööandja soovib töösuhet lõpetada nö probleemse või konfliktse töötajaga. Koolitusel antakse osalejatele praktilisi juhiseid töölepingute korrektseks lõpetamiseks ning juhitakse tähelepanu sellele, millele peaks tööandja keskenduma juba töösuhtesse astumisel ja töösuhte kestel, et töösuhtest väljumine oleks nii tööandja kui töötaja jaoks võimalikult sujuv.


Koolituse raames käsitletakse lähemalt:

  • lepingueelsete läbirääkimiste raames andmete küsimine (milliste küsimuste puhul eeldatakse õigustatud huvi puudumist) ja kirjaliku töölepingu sõlmimine (millised nõuded peavad olema täidetud ja milliseid andmeid leping peaks tingimata sisaldama);
  • tähtajalise töölepingu sõlmimise seaduslikud võimalused (haridusasutuste erisus);
  • töölepingu ülesütlemise formaalsed eeldused (tahteavaldus, kirjalik vormistamine, põhjendamise nõue, etteteatamistähtajad, teisele poolele kättetoimetamine ja kättesaadavuse tagamine);
  • töölepingu ülesütlemise materiaalsed eeldused (mõjuva põhjuse olemasolu ja selle tõendamine, töötaja isikust ja tema käitumisest tulenevad põhjused, tööandja tõendamise kohustus jne);
  • töövaidlus (töötaja ja tööandja võimalikud nõuded, töövaidlusorgani otsus ja selle vaidlustamine).

REGISTREERU SIIN

või saada kiri aadressil info[ät]omki.ee

Email again: