OMKI Consult OÜ (edaspidi koolitusfirma) korraldab nii avalikke kui ka asutusesiseseid koolitusi aastaringselt üle Eesti.


Koolituste kestvus

Koolituste mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides (üks akadeemiline tund kestab 45 minutit). Koolitusfirma jätab endale õiguse teha koolitusplaanis ja ajakavas muudatusi, millest antakse esimesel võimalusel teada ka koolitustele registreerunutele.


Koolitusele registreerumine

Kõikidele koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreerumine toimub meie kodulehel asuva vormi abil, e-kirja (info[ät]omki.ee) või telefoni (56 65 33 56) teel. Peale registreerumist saadetakse Teile registreerumise kinnitus e-kirja teel.


Hiljemalt nädal enne koolituse toimumist saadetakse kõigile registreerunutele infokiri, mis sisaldab infot ajakava ja toimumise täpse asukoha kohta. Kui koolitusele registreerumine toimub vähem kui 1,5 nädalat enne koolitust, siis saadetakse kinnituse asemel kohe infokiri.


Koolituse eest tasumine

Koolituse eest tasumine toimub arve alusel. Arve väljastatakse osavõtjale koos infokirjaga e-kirja teel. Makseperiood on 30 päeva. Arve tasumisel palume selgitusse lisada arvenumbri. Tähtajaks maksmata jäänud arve pealt makstakse viivist 1% kuus.


Koolitusest loobumine

Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest kirjalikult (info[ät]omki.ee) või telefoni (56 65 33 56) teel teavitada koolitusfirmat hiljemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse juba tasutud arve korral 100% koolituse tasust või registreeritakse klient järgmisele talle sobivale koolitusele.
Hilisema teatamise korral või koolitusele mitteilmumisel esitatakse osalejale kreeditarve 1/3 ulatuses osalustasust. Kui arve oli juba tasutud, siis ülejäänud 2/3 osalustasust kuulub tagastamisele.


Koolituse ärajäämine või edasilükkumine

Koolitusfirmal on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolituse toimumist edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse sellest telefoni või e-kirja teel hiljemalt nädal enne koolituse toimumist. Koolituse ärajäämisel makstakse koolitustasu tagasi täies ulatuses või kantakse soovi korral üle mõnele teisele koolitusele.